Zwrot

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania. Zwracane produkty oraz dołączone akcesoria nie mogą nosić śladów użytkowania i powinny posiadać oryginalne, nieuszkodzone opakowania.

W przypadku odstąpienia od umowy produkty oraz załączone do zamówienia dokumenty należy odesłać na adres:

Sukienki Barbara
Plac Kazimierza Pułaskiego 7
10-515 Olsztyn

tel. +48784371323

Ważne:

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem produktów w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa Klient.

Wymiana

Klient może wymienić zakupiony towar w terminie do 14 dni od daty zakupu jeśli nie posiada on żadnych śladów użytkowania oraz posiada oryginalne metki producenta. Szczegóły prosimy ustalać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta – sukienkibarbara@gmail.com

W przypadku gdy nowo zamawiany towar jest:

  • droższy od towaru wymienianego, to różnicę w cenie należy wpłacić na rachunek bankowy:
  • tańszy od towaru wymienianego, to różnica w cenie zostanie zwrócona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia wymiany

Koszty związane z transportem w przypadku wymiany towaru ponosi Klient.